• patron serwisu

Soldis PROJEKTANT

Opis: 
Zestaw narzędzi do obliczeń statycznych, wymiarowania oraz optymalizacji konstrukcji budowlanych. Intuicyjny i przemyślany interfejs oraz kompleksowość w zakresie algorytmów wymiarowania czyni go prostym, a jednocześnie efektywnym rozwiązaniem dla biur projektowych.
Algorytmy obliczeniowe bazują w całości na Metodzie Elementów Skończonych (MES). Pomimo dużej złożoności algorytmu MES, użytkownik może wykorzystać jego cały potencjał bez konieczności wnikania w szczegóły teoretyczne oraz implementacyjne.
Wszystkie etapy definicji modelu oraz analizy układu są wykonywane za pośrednictwem interfejsu graficznego, który używa powszechnie stosowanej symboliki. W rezultacie program pozwala na szybką, intuicyjną i wygodną definicję modelu oraz analizę wyników w zakresie:
■  konstrukcji prętowych (belki, ramy, kratownice)
■  powierzchniowych (płyty, tarcze)
■  konstrukcji liniowych (PSO)
■  modeli osiowosymetrycznych.

Modelowanie
Realizowane jest w zintegrowanym środowisku graficznym, które umożliwia szybkie i łatwe definiowanie dowolnych układów konstrukcyjnych, w tym:
■  swobodne kształtowanie geometrii, obciążeń oraz warunków podparcia
■  import podkładów w DXF
■  śledzenie charakterystycznych punktów oraz kierunków
■  organizacje obciążeń w grupy oraz automatyczne generowanie kombinatoryki obciążeń (PN/PN-EN)
■  automatyczne siatkowanie z możliwością lokalnego zagęszczania
■  katalogi przekrojów/materiałów.

Analiza
Nowoczesny i wydajny algorytm MES z implementacją zoptymalizowaną pod architekturę najnowszych procesorów zapewnia szybkie działanie oraz niskie zużycie pamięci. Dostępne narzędzia to:
■  analiza statyczna liniowa oraz nieliniowa (zarysowanie, relaksacja)
■  analiza dynamiczna i wyboczeniowa (problem własny)
■  optymalizacja parametryczna
■  kalkulator długości wyboczeniowej
■  linie wpływu.

Wymiarowanie
Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi według eurokodów i polskich norm w zakresie:
■  prętowych elementów stalowych, żelbetowych oraz drewnianych
■  płyt oraz tarcz żelbetowych
■  fundamentów bezpośrednich (stopy, ławy, płyty)
■  połączeń w konstrukcjach stalowych
■  konstrukcji murowych i innych.

Narzędzia
Algorytmy wspomagające definicję oraz opracowanie wyników analizy w obszarze automatyzacji zestawienia obciążeń, szacowania sztywności podłoża gruntowego oraz sporządzenia dokumentacji rysunkowej (eksport danych do programu BiK).

Produkty (0)