• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
5 z działu

Siatki bezpieczeństwa


 

Nazwa

Producent

Zastosowanie :

Rodzaj siatki :

Typ siatki :

Elementy składowe :

Materiał siatki :

Rozpiętość między słupkami (długość) [m] :

Wysięg wsporników [m] :

Wymiary oczek siatki [mm] :

Masa zestawu [kg/m²] :

Sposób montażu do konstrukcji :

Elementy dodatkowe :

Normy, aprobaty, certyfikaty :

Opis

asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy

w połączeniu z siatkami bezpieczeństwa typu V zabezpiecza krawędzie budynku przed upadkiem osób pracujących na wysokości oraz przedmiotów i gruzu

zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku

zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku, stosowana poniżej miejsca wykonywania prac

asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy

pozioma

pionowa, pozioma

pionowa

pozioma

pozioma (platforma robocza)

S

V, T

U

T

 

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

ruchomy wspornik,
kasetki montażowe plastikowe (60/40/4/170 mm) lub metalowe (60/40/4/150 mm),
siatka o gr. linki ok. 5 mm

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, brak liny krawędziowej

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 8 mm

siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości wykonany w technologii bezwęzłowej

polipropylen o podwyższonej wytrzymałości w technologii bezwęzłowej

 

 

 

 

5

 

 

 

-

2,8

-

-

-

45/45 (opcjonalnie 100/100)

100/100 (opcjonalnie 60/60 lub 45/45)

45/45 (opcjonalnie 100/100)

100/100 (opcjonalnie 60/60, 45/45)

45x45

 

ok. 0,24 (oczka 100/100 mm);
ok. 0,40 (oczka 45/45 mm)

 

 

 

wiązane za pomocą lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej, za pomocą kotew montażowych

ruchomy wspornik wkładany jest do kasetek montażowych, umieszczanych przy krawędzi stropu a następnie zalewanych betonem (kasetki stanowią element tracony); zakotwienie dolnego brzegu siatki bezpieczeństwa odbywa się za pomocą kotwy z hakiem stalowym

do konstrukcji wsporczej (wspornik, barierki, rury) za pomocą liny 7,5 kN, 15,0 kN lub specjalnymi systemowymi paskami

do konstrukcji za pomocą specjalnych wsporników

do konstrukcji za pomocą lin montażowych 30 kN oraz taśm nośnych wraz z napinaczami

 

lina PP 20 kN do mocowania siatki,
lina PA 7,5 kN do łączenia siatek

 

 

 

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

PN-EN 1263-1

Siatka asekuracyjna typ S stosowana jako asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy.
Wspornik ruchomy siatek budowlanych typu V i T to system ochrony zbiorowej, który w połączeniu z siatkami bezpieczeństwa montowanymi zarówno w układzie pionowym (V) jak i poziomym (T), umożliwia zabezpieczenie krawędzi budynku. W przeciwieństwie do tradycyjnych „szubienic”, stanowi mobilne rozwiązanie, pozwalające aby siatka bezpieczeństwa znajdowała się po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie wspornika. Konstrukcja wspornika daje możliwość dowolnego ustawienia kąta wysięgnika. Montaż wspornika może odbywać się przez niewyspecjalizowanych robotników w ciągu kilku minut.
Siatka asekuracyjna typ U stosowana jako zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku.
Siatka asekuracyjna typ T stosowana jako zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku poniżej miejsca wykonywania prac.
Siatkowa platforma robocza stosowana jako asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy.

Produkty (0)