• patron serwisu

FORGEO – PaleKx

Opis: 
Program FORGEO PaleKx służy do obliczania sił przekrojowych i zbrojenia pala obciążonego siłą poziomą i momentem zginającym. Obliczenia przeprowadzane są w oparciu o podstawowe rozpoznanie geotechniczne obejmujące rodzaj gruntu oraz stopień zagęszczenia/plastyczności.

Opis programu:
■  Program oblicza siły przekrojowe i zbrojenie pala zagłębionego w podłożu gruntowym, pod obciążeniem siłą poziomą i momentem zginającym.
■  Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.
■  Obliczenia zbrojenia pala wykonywane są wariantowo – jednocześnie dla wszystkich typowych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny wybór rodzaju zbrojenia.
■  Program posiada autorski schemat fundamentu, który różnicuje obliczenia w zależności od lokalizacji pala w fundamencie oraz kierunku działania obciążenia poziomego.
■  Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala, a także wykresy nośności konstrukcyjnej trzonu pala.

Zakres obliczeń:
■  Wykres momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala.
■  Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.
■  Uwzględnienie zjawiska uplastycznienia gruntu.
■  Zróżnicowanie wyników w zależności od lokalizacji pala w fundamencie.

Materiały informacyjne:
■  Film
■  Broszura

Produkty (0)