Klej żelowy wysokoelastyczny ATLAS GEOFLEX BIAŁY

Typ kleju : cementowy
Klasa kleju : C2TE
Stosowany do klejenia : ceramiki i kamienia (glazura, terakota, gres polerowany, kamień naturalny, klinkier, kamionka, mozaika ceramiczna i szklana, płytki: szklane, barwione, drukowane)
Zastosowanie : wewnątrz, na zewnątrz
Skład : najwyższej jakości spoiwo cementowe, kruszywa i specjalnie dobrane środki modyfikujące: naturalne i syntetyczne
Postać : proszek (sucha mieszanka)
Temperatura stosowania [°C] : od +5 do +35
Gęstość [g/cm³] : ok. 1,40
Wartość pH : ok. 12
Kolor : szary
Proporcje mieszania [dm³/kg] : od 0,26 do 0,33
Czas przydatności do użycia [h] : ok. 4
Czas otwarty pracy [min] : > 30
Czas korygowania klejenia [min] : 20
Czas schnięcia/użytkowanie [h] : po 12
Czas pełnego utwardzenia  [h] : po 3 dniach
Spoinowanie [h] : po 12
Spływanie z powierzchni pionowej : brak spływu
Zużycie [kg/m²] : 2,0 (paca 6 mm, płytka 30x30 cm)
Grubość warstwy [mm] : 2–15
Przyczepność po poddaniu działaniu ciepła [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania [N/mm²] : ≥ 1,0
Przyczepność do podłoża [N/mm²] : ≥ 1,0
Reakcja na ogień : klasa A1
Opakowanie [kg] : 5 (torba alubag); 22,5 i 25 (worek foliowy)
Trwałość [m-c] : 12
Przechowywanie : w suchym miejscu
Normy, certyfikaty, aprobaty : PN-EN 12004+A1:2012 (dla kleju klasy C2TE), Deklaracja właściwości użytkowych nr 200/CPR, świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
Opis: 
Klej żelowy wysokoelastyczny ATLAS GEOFLEX BIAŁY może być nakładany na posadzki i podkłady cementowe, podkłady anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, mur z betonu komórkowego, z cegły lub pustaków, z bloczków gipsowych, beton, lastryko, mineralne dyspersje i reaktywne powłoki uszczelniające, podkłady suche z płyt gipsowych, podkłady podłogowe z zatopionym ogrzewaniem podlogowym, tynki z ogrzewaniem podtynkowym, płyty GK, istniejące okładziny ceramiczne, dyspersyjne, olejne powłoki malarskie, płyty OSB.
Cechy szczególne: technologia żelowa – możliwość dopasowania konsystencji i ilości dozowanej wody zarobowej do potrzeb, polecany do marmuru i kamienia naturalnego, możliwości stosowania: baseny, tarasy, etc., na trudne podłoża.
Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane; równe – maksymalna grubość kleju to 15 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 50 lub ATLAS ZW 330, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR; oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS, zagruntowane - ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność, ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.

Produkty (0)