Drabinka ciężka samonośna DSC, gr. 2,0 mm

Typ : ciężka
Rodzaj stali : stal zimnogięta cynkowana metodą cynkowania Sendzimira wg PN-EN 1034:2015-09, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088
Wykończenie  : możliwość malowania metodą proszkową na dowolny kolor
Szerokość korytka [mm] : 200, 300, 400, 500, 600
Wysokość korytka [mm] : 100, 110, 120, 150, 200
Długość korytka [mm] : 3000, 6000
Grubość blachy [mm] : 2,00
Rozgałęzienia : łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych
Opis: 

Atesty i certyfikaty drabinki kablowej: Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH certyfi katem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753

Produkty (0)