• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
11 z działu

Kruszywa


 

Nazwa

Producent

Rodzaj :

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

ceramiczne

Zastosowanie :

 

 

 

 

 

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

lekkie betony konstrukcyjne, lekkie betony izolacyjne, elementy keramzytobetonowe

Frakcje [mm] :

0–5

10–20

0–4

4–10

10–20

0–4

0–5

0–6

4–10

5–10

8–20

Rodzaj ziaren :

okrągłe i kruszone

 

 

 

 

okrągłe

okrągłe, kruszone

okrągłe, kruszone

okrągłe

okrągłe, kruszone

okrągłe

Gęstość nasypowa [kg/m³] :

425–575 (w stanie luźnym)

246–333 (w stanie luźnym)

434–586 (w stanie luźnym)

272–368 (w stanie luźnym)

246–333 (w stanie luźnym)

433–587 (w stanie luźnym, średnio ok. 510)

425–575 (w stanie luźnym, średnio ok. 500)

348–471 (w stanie luźnym, średnio ok. 410)

272–368 (w stanie luźnym, średnio ok. 320)

266–366 (w stanie luźnym, średnio ok. 320)

246–333 (w stanie luźnym, średnio ok. 290)

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

0,120

0,100 (dla kruszywa impregnowanego na gruncie λ = 0,110 W/mK)

0,120

0,100

0,100

0,120

0,120

 

0,1

 

0,1

Odporność na miażdżenie [N/mm²] :

 

0,75

 

 

0,75

 

 

 

1,07

1,0

0,75

Wilgotność [%] :

< 4

 

< 4

< 4

< 4

 

 

 

 

 

 

Kapilarność [cm] :

 

< 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcja na ogień :

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

klasa A1

Opakowanie :

55 dm³ (worek);
1,5 m³ (big-bag)

2,0 m³ (big-bag)

55 dm³ (worek);
1,5 m³ (big-bag)

55 dm³ (worek);
2,0 m³ (big-bag)

55 dm³ (worek);
2,0 m³ (big-bag)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 45 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 45 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 55 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 55 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 70 m³ na samochód)

kruszywo dostarczane luzem samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 75 m³ na samochód)

Przechowywanie :

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzyt w big-bagach należy zabezpieczyć przed opadami, które mogą wypłukiwać impregnat; może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy; dłuższy okres przechowywania w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

keramzytu w workach nie należy składować w nasłonecznionym miejscu > 3 m-cy; w big-bagach może być przechowany na zew. przez okres do 6 m-cy, dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych; składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe

Normy, certyfikaty, atesty :

EN 14063-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 14063-1, EN 13055-1, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

EN 13055-1, Atest PZH nr HK/B/0390/01/2017

Produkty (0)