• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
7 z działu

Izolacje techniczne


 

Nazwa

Producent

Postać handlowa :

otulina (bend)

mata

otulina

mata

otulina

mata

mata

Materiał :

wełna mineralna skalna, pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną

samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej skalnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową

wełna mineralna skalna, pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną

wełna mineralna pokryta dwuwarstwowo folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego oraz warstwą LPDE

wełna mineralna

wełna mineralna

wełna mineralna (pokrycie z folii aluminiowej, obszycie siatką z drutu stalowego)

Zastosowanie :

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kolan rurociągów grzewczych, c.o., parowych i wody użytkowej

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna rurociągów grzewczych, c.o., parowych, wody użytkowej oraz przewodów wentylacyjnych

izolacja termiczna i przeciwkondensacyjna kanałów i urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych

rurociągi przemysłowe

wysokotemperaturowe kotły, zbiorniki, rurociągi, kanały spalin, kominy

wysokotemperaturowe kotły, zbiorniki, rurociągi, kanały spalin, kominy, komory paleniskowe

Maks. temperatura stosowania [°C] :

+250

+50

+250

+500

+680

+680

+680

Grubość [mm] :

20 (maks. 100)

20 (opcjonalnie do 100 z użyciem izolowanych szpilek)

20 (maks. 160)

20 (maksymalna 80)

20 (maks. 200)

30 (maks. 120)

30 (maks. 120)

Wymiary [mm] :

Ø 15 (średnica wew.)

500/(2500-10 000) (długość/szerokość zależna od grubości)

1200/(12-914) (długość/średnica wew.)

1000/10 000 (szerokość/długość)

1200 (długość), 15–914 (średnica wewnętrzna)

(2000–8000)/1000 (dł./szer.)

(2000–8000)/1000 (dł./szer.)

Tolerancja grubości [%] :

T8 (dla średnicy zew. <150 mm),

T4

T8 (dla średnicy zewnętrznej < 150 mm)

T4

T8/T9

T2

T2

Gęstość [kg/m³] :

 

 

50

140 (nominalna)

100 (nominalna)

100 (nominalna)

Zawartość jonów rozpuszczalnych w wodzie [ppm] :

< 10 (jony chloru)

< 10 (jony chloru)

< 10 (jony chloru)

< 10 (jony chloru)

< 10

< 10

< 10

Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] :

0,033 (w temp. +10°C); 0,037 (w temp. +50°C); 0,044 (w temp. +100°C); 0,053 (w temp. +150°C); 0,064 (w temp. +200°C); 0,077 (w temp. +250°C)

0,038 (w temp. +10°C); 0,047 (w temp. +50°C)

0,033 (w temp. +10°C); 0,037 (w temp. +50°C); 0,044 (w temp. +100°C); 0,053 (w temp. +150°C); 0,064 (w temp. +200°C); 0,077 (w temp. +250°C)

0,039 (w temp. +10°C);
0,045 (w temp. +50°C);
0,055 (w temp. +100°C);
0,081 (w temp. +200°C);
0,120 (w temp. +200°C);
0,110 (w temp. +300°C)

0,041 (+50°C); 0,110 (+400°C)

0,039 (+50°C); 0,167 (+600°C)

0,042 (+50°C); 0,180 (+600°C)

Nasiąkliwość wodą [kg/m²] :

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1,0 (przy krótkotrwałym zanurzeniu)

≤ 1

≤ 1

≤ 1

Opór dyfuzyjny pary wodnej Sd [m] :

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

200 (MV2 wg EN 14303:2009)

NPD

NPD

NPD

Reakcja na ogień :

klasa A2L-s1,d0

klasa A2-s1,d0

klasa A2L-s1,d0

 

klasa A1L

klasa A1

klasa A1

Normy, atesty, certyfikaty :

EN 13467, EN 14303:2009, EN ISO 1182

EN 822, EN 823, EN 14303:2009

EN 13467, EN 14303:2009, EN ISO 1182

EN 14303:2009, EN 822, EN 823

PN-EN 14303, PN-EN 14707, PN-EN 13501-1, PN-EN 13468, PN-EN 13472, EN ISO 8497

PN-EN 14303, PN-EN 14706, PN-EN 13501-1, PN-EN 12667, PN-EN 1609, PN-EN 13468

PN-EN 14303, PN-EN 14706, PN-EN 13501-1, PN-EN 12667, PN-EN 1609, PN-EN 13468

Produkty (0)