• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
9 z działu

Masy do szpachlowania


 

Nazwa

Producent

Skład :

 

wodna dyspersja żywicy akrylowej, wypełniacze oraz modyfikatory

spoiwo gipsowe, wypełniacz mineralny i dodatki modyfikujące

naturalne spoiwo gipsowe, wypełniacz mineralny i dodatki modyfikujące

 

 

 

wodna dyspersja żywicy syntetycznej, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące

 

Stosowanie :

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

wewnętrzna

Klasyfikacja wg PN-EN 13279-1:2005 :

 

 

B2/20/2

B2/20/2

 

 

C7/50/2

 

C6/20/2

Podłoże :

tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe

cementowo-wapienne, betonowe, gipsowe, kartonowo-gipsowe, gazobetonowe

wszystkie podłoża mineralne

mineralne, gipsowe i gipsowo-kartonowe

płyty gipsowo-kartonowe z krawędziami profilowanymi fabrycznie lub ciętymi na budowie, tynki, gładzie gipsowe

ściany z cegieł, bloczków i pustaków ceramicznych, powierzchnie z betonu, betonu komórkowego, tynki cementowe i cementowo-wapienne

beton, gazobeton, gips, tynki cementowe i cementowo-wapienne

beton, płyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowo-wapienne, gips

beton, gazobeton, gips, tynki cementowe i cementowo-wapienne

Zużycie [kg/m²] :

1-2 (w zależności od podłoża)

1,9 (dla grubości 1 mm)

1,2 (dla grubości 1 mm)

1,0 (dla grubości 1 mm)

0,5 kg na 1 mb

2,5 (maksymalnie 5,0)

0,8 (dla grubości 1 mm)

0,1 (dla grubości 1 mm)

1,0 (1 mm gr.)

Maksymalna grubość warstwy [mm] :

1

1,0

8,0 (minimalna 1,0)

3,0

15 (minimalna 2 mm)

20

3 (maks. gr. gładzi 5 mm)

3,0

2,0

Ilość warstw :

1–3

 

 

2

 

 

 

 

 

Gęstość :

1,85 g/cm3 ±5%

 

 

 

0,9 g/cm³ (nasypowa)

1,1 g/cm³ (nasypowa)

1,00 g/cm³ (nasypowa)

 

1,06 g/cm³ (nasypowa)

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :

 

 

 

 

> 6,0

> 6,0

 

 

> 2,0

Wytrzymałość na zginanie [N/mm²] :

 

 

 

 

> 3,0

> 2,5

 

 

> 1,0

Przyczepność do podłoża [N/mm²] :

z betonu: ≥ 0,5 (na sucho), ≥ 0,4 (na mokro); z zaprawy cementowo-wapiennej: ≥ 0,4 (na sucho), ≥ 0,3 (na mokro); z płyt gipsowo-kartonowych: ≥ 0,1 (na sucho)

 

 

 

 

> 0,06

 

> 0,30

> 0,5

Nasiąkliwość powierzchniowa [kg/m²h0,5] :

≥ 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego [m] :

≤ 0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :

 

 

 

 

 

 

 

1,28

 

Proporcje mieszania [dm³/kg] :

 

 

 

0,45

0,5

0,5

od 0,35 do 0,45

 

od 0,39 do 0,40

Czas zużycia [min] :

 

 

60

60

60

45

60

 

90

Czas nakładania kolejnej warstwy [h] :

po 12

 

 

 

 

 

maszynowo mokre na mokre

 

 

Temperatura stosowania [°C] :

od +5 do +20 (przy wilgotności powietrza względnej poniżej 70%)

od +5 do +25

od +5 do +25

od +5 do +25

od +10 do +25

od +5 do +30

od +5 do +25

od +5 do +25

od +5 do +25

Reakcja na ogień :

 

 

 

 

klasa A1

klasa A1

klasa A1

 

klasa A1

Dopuszczalna/maks. zawartość LZO (VOC) [g/dm³] :

30/30

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolor :

biały, matowy

 

 

biały

biały

biały

biały

biały

biały

Sposób nakładania :

paca, szpachla, natrysk

ręczny, natrysk

 

 

paca, szpachelka

paca, kielnia

paca, natrysk

paca, natrysk

paca

Opakowanie [kg] :

18; 25

30 (wiaderko)

2, 10, 25 (worki)

2, 4, 10, 20 (worki)

10

25

5, 20

2, 8, 18, 28

5, 10, 25

Masa palety [kg] :

 

 

 

 

1000

1050

1080 (worki 20 kg)

 

1100 (worki 5 kg); 1000 (worki 10 kg); 1080 (worki 20 kg)

Przechowywanie :

produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz; przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu

12 miesięcy od daty produkcji, w suchym pomieszczeniu i nieuszkodzonych wiadrach

12 miesięcy od daty produkcji w suchym pomieszczeniu i nieuszkodzonych workach

12 miesięcy od daty produkcji w suchym pomieszczeniu i nieuszkodzonych workach

12 miesięcy, w szczelnych opakowaniach, chronić przed wilgocią

12 miesięcy, w szczelnych opakowaniach, chronić przed wilgocią

12 miesięcy, w szczelnych opakowaniach, chronić przed wilgocią

12 miesięcy (od +5 do +30°C), w szczelnych opakowaniach, chronić przed mrozem

9 miesięcy, szczelnych opakowaniach, chronić przed wilgocią

Trwałość :

9 miesięcy od daty produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy, certyfikaty, aprobaty :

atekst PZH; zgodna z PN-EN 15824, Europejska Deklaracja Zgodności CE – produkt zgodny z PN-EN 13963

PN-EN 13963 (typ 2A)

PN-EN 13279-1

PN-EN 13279-1

PN-EN 13963:2008

PN-EN 14496:2007

PN-EN 13279:2009

PN-EN 15824:2010

PN-EN 13279:2009

Produkty (0)