• partnerzy serwisu
Liczba porównywanych produktów:
6 z działu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


 

Nazwa

Producent

Rodzaj oczyszczalni :

Stopień redukcji zanieczyszczeń [%] :

Maks. liczba mieszkańców M :

Przepustowość [m³/d] :

Objętość całkowita [m³] :

Objętość jednostkowa [m³/M] :

Objętość osadnika wstępnego [m³] :

Objętość komory napowietrzania [m³] :

Objętość osadnika wtórnego [m³] :

Wymiary zbiorników (dł./szer./wys.) [mm] :

Masa zbiornika [kg] :

Materiał zbiornika :

Wysokość od dna do podstawy dopływu [mm] :

Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] :

Średnica dopływu [mm] :

Średnica odpływu [mm] :

Drenaż rozsączający :

Długość drenażu rozsączającego [m] :

Ilość ciągów drenarskich :

Studzienka rozdzielcza :

Geowłóknina :

Wywiewki :

Kosz filtracyjny :

Pozostałe elementy systemu :

Ułożenie drenażu :

Powierzchnia zabudowy [m²] :

Wymagane odległości drenażu [m] :

Wymagane odległości zbiorników [m] :

Odległość wylotu oczyszczonej wody od studni [m] :

Posadowienie zbiorników [m] :

Włazy rewizyjne [mm] :

Wywóz osadu :

Gwarancja :

Normy, atesty, certyfikaty :

Opis

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

z drenażem rozsączającym

z drenażem rozsączającym

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

zawiesina - 40,0-94,0%; BZT5 - 23,3-66,0%

zawiesina - 40,0-94,0%, BZT 5 - 23,3-66,0%

4

6

8

12

6

4

0,6

0,9

1,2

1,8

0,9

0,6

 

 

 

 

3,0

2,0

0,550

0,433

0,650

0,433

0,5

0,5

2,2

2,6

5,2

5,2

3,0

2,0

2,0

1,6

4,2

4,2

 

 

1

1

1

1

 

 

2440/2300/1350

2440/2300/1350

2440/2300/1350

2440/2300/1350

2630/880/1650

2020/880/1650

220

220

220

220

160

110

polietylen (PE)

polietylen (PE)

polietylen (PE)

polietylen (PE)

polietylen (PEHD)

polietylen (PEHD)

1370

1370

1370

1370

1500

1500

1200

1200

1200

1200

1450

1450

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

110

110

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

110

110

 

 

 

 

rury drenażowe nacinane PVC, Ø 110 mm/2,2 mm/2,0 m; 24 szt.

rury drenażowe nacinane PVC, Ø 110 mm/2,2 mm/2,0 m; 16 szt.

 

 

 

 

48

32

 

 

 

 

3; min. rozstaw 1,5 m

2; min. rozstaw 1,5 m

 

 

 

 

wykonana z PE, 1 x wlot i 3 x wylot; Ø 300 mm, wysokość 730 mm; 1 szt.

wykonana z PE, 1 x wlot i 3 x wylot; Ø 300 mm, wysokość 730 mm; 1 szt.

 

 

 

 

rolka, szer. 0,5/50 m; 1 szt.

rolka, szer. 0,5/50 m; 1 szt.

 

 

 

 

wykonane z PP Ø 110; 3 szt.

wykonane z PP Ø 110; 2 szt.

 

 

 

 

z wypełnieniem z płaszczyzn PE; 1 szt.

z wypełnieniem z płaszczyzn PE; 1 szt.

 

 

 

 

studzienka kontrolna Ø 300 mm, wysokość 630 mm; rury pełne PVC Ø 110 mm/2,2 mm/(1,0; 1,5; 2,0 m); kolano PVC 110/90 mm; daszek wentylacyjny PP Ø110

studzienka kontrolna Ø 300 mm, wysokość 630 mm; rury pełne PVC Ø 110 mm/2,2 mm/(1,0; 1,5; 2,0 m); kolano PVC 110/90 mm; daszek wentylacyjny PP Ø110

 

 

 

 

rury ułożone w wykopach o szerokości 50-80 cm, na głębokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji ok. 4 cm, przykryć geowłókniną; końce ciągów drenażowych zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi na wysokość ok. 0,5 m n.p.t.

rury ułożone w wykopach o szerokości 50-80 cm, na głębokości 40-50 cm w warstwie żwiru o granulacji ok. 4 cm, przykryć geowłókniną; końce ciągów drenażowych zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi na wysokość ok. 0,5 m n.p.t.

12,74 (zbiornik)

12,74 (zbiornik)

12,74 (zbiornik)

12,74 (zbiornik)

ok. 8 (zbiornik)

ok. 7 (zbiornik)

 

 

 

 

min. 2 od granicy działki; min. 5 od okien pomieszczeń użytkowych budynku (w szczególności budynków sąsiadujących); co najmniej 15 od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (dotyczy również studni na działce sąsiedniej)

min. 2 od granicy działki; min. 5 od okien pomieszczeń użytkowych budynku (w szczególności budynków sąsiadujących); co najmniej 15 od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (dotyczy również studni na działce sąsiedniej)

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

 

 

min. 30

min. 30

min. 30

min. 30

co najmniej 30

co najmniej 30

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

od 1,65 do 2,255

od 1,65 do 2,255

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

 

 

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

po 1-2 latach

po 1-2 latach

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

15 lat na zbiornik oczyszczalni

15 lat na zbiornik oczyszczalni

EN 12566-3

EN 12566-3

EN 12566-3

EN 12566-3

zgodnie z normą EN 12566-1

zgodnie z normą EN 12566-1

Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 4 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:■ Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.■ Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowyumiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.■ Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.
Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 6 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania  recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:■  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.■  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.■  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo: w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie; 2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.
Zestaw Micro-Step Twinbloc 8 mieszkańców składa się z 2 zbiorników Twinbloc (w jednym zbiorniku strefa biologiczna i wtórnego oczyszczania oddzielone są ścianą, drugi zbiornik w całości stanowi obszar wstępnego oczyszczania). W skład zestawu wchodząponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:■  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.■  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowyumiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.■  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.
Zestaw Micro-Step Twinbloc 12 mieszkańców składa się z 2 zbiorników Twinbloc (w jednym zbiorniku strefa biologiczna i wtórnego oczyszczania oddzielone są ścianą, drugi zbiornik w całości stanowi obszar wstępnego oczyszczania). W skład zestawu wchodząponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilościroboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:■ Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałegozwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.■ Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowyumiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.■ Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo:  w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie;  2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.
Przydomowa oczyszczalnia Roth MircoSeptic z drenażem rozsączającym jest stosowana do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Składa się z osadnika gnilnego, w którym następują zarówno procesy oczyszczania mechanicznego (sedymentacja i flotacja) jak i biologicznego (denitryfikacja). Osadnik ma zabezpieczenie w postaci kosza filtracyjnego przed przepłynięciem grubszych frakcji ścieków do drugiego etapu oczyszczania czyli do drenażu rozsączającego. Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietylenowej studzienki rozdzielczej, a stąd do drenażu rozsączającego, jako końcowego procesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).
Przydomowa oczyszczalnia Roth MircoSeptic z drenażem rozsączającym jest stosowana do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Składa się z osadnika gnilnego, w którym następują zarówno procesy oczyszczania mechanicznego (sedymentacja i flotacja) jak i biologicznego (denitryfikacja). Osadnik ma zabezpieczenie w postaci kosza filtracyjnego przed przepłynięciem grubszych frakcji ścieków do drugiego etapu oczyszczania czyli do drenażu rozsączającego. Wstępnie podczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze przepływają ze zbiornika gnilnego do polietylenowej studzienki rozdzielczej, a stąd do drenażu rozsączającego, jako końcowego procesu oczyszczania (tlenowa obróbka ścieków).

Produkty (0)